عقل من، دینِ من است!
13 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام آفریننده عقل

عقل من، دین من است! آری، اشتباهی رخ نداده است، عقل من دین من است! اما لطفاً زود قضاوت نکنید ای عاقلان عالم. می­دانم، عقل خیلی ارزشمند است و چه و چه! اما بگذار برایت توضیح دهم:

دینی که من به آن معتقدم، از مجموعه مسائلی سخن گفته است که همگی با هم به شدّت مرتبط­اند؛ برخی از آنها عبارتند از:

دین من از من خواسته است:

-رابطه خویش را با جهان هستی تصحیح کنم؛ چون حقوقی گردنم دارند.

-رابطه خویش را با خدای هستی اصلاح کنم؛ چون خالق من است.

-رابطه خویش را با خودم اصلاح کنم؛ چون من انسانم، باید بنگرم کجا بودم، کجا هستم و کجا خواهم رفت و چه باید انجام دهم تا با انسانیتم سازگار باشد.

-رابطه خویش را با والدین، خویشان، بستگان، همسر و فرزندان و هر انسان دیگر تصحیح کنم! اگر ظالم است، به تناسب ظلمش با او مبارزه کنم! اگر بر شخصی ستمی می­شود هر که باشد در ستم شریک نشوم که شراکت در ستم یعنی جدائی از اسلام به میزان شراکت! به من گفته است ادب آن است که همه را در قلب خود، از خود بهتر بدانی، هرچند که گنه­کار باشد و هر چند که باید تا حدّی که می­توانی با گناه مبارزه کنی

پس دین من، مرا تنها نمی­داند و می­خواهد که خود را تنها نبینم و آگاهانه به اطرافم بنگرم! خود را در میان انبوهی­ از موجودات ببینم که با آنها تعامل دارم، چه بخواهم و چه نخواهم! و آدم دیندار، خود را در این تعامل، شجاع، مسوولیت­بین، متعهّد، حق­طلب، خیرخواه و فعّال می­بیند! هم به خود و هم به دیگرانی می­اندیشد که در اطراف او هستند! این یعنی در وسط معرکه بودن برای احیاء انسانیت! انسانِ احیاء شده، حتی ظرف آبی را در کنار رودی، بی­حساب هدر نمی­دهد یا آن را مصرف کاری صحیح می­کند و یا آنکه آب را به مادر خویش، یعنی همان نهر و رود بازمی­گرداند! انسانِ احیاء شده، بی­خود بر تنه درختی رنجور و کهنسال یادگاری نمی­نویسد! و ...

پس انسان عاقل، ببخشید، منظورم انسان دیندار بود - زیرا دیگر برایم با توجه به این دینی که دارم فرقی نمی­کند که مرا عاقل خطاب کنند یا دیندار، که هر دو یکی است به چنین دینی افتخار می­کند!

پس عزیز من می­خواهی عاقل باش یا دیندار! تفاوتی ندارد؛ اما اگر دیدی که خود را عاقل می­پنداری و با دین، نه با کردار برخی دین­دارنماها، مشکل داری، در عقلت، شک کن! که دین من عقل من است و عقل من دین من؛ که این دو از هم جدائی ندارند.